DAB, HAS en Provincie Noord-Brabant trekken samen op voor Vitale Bodem

De bodem is een alleskunner. Ze zorgt voor onze voedselvoorziening, vangt neerslag op en filtert het wegzakkende water. De bodem houdt dat water vast, zodat wij droge perioden kunnen overbruggen. Maar de voedselvraag stijgt. Het klimaat verandert. Het water moet schoner. De biodiversiteit loopt gevaar. In al deze kwesties speelt de bodem de centrale rol en vragen we dus steeds meer van de bodem. Vandaar dat de Provincie Noord-Brabant gestart is met het Programma Vitale Bodem. Een vitale bodem is schoon, gezond en weerbaar. Dit is niet alleen essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige agrarische sector. Het is ook heel belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van de samenleving. De Provincie Noord- Brabant stimuleert samen met partners deze ontwikkeling naar een Vitale Bodem en streeft naar een Vitale Bodem in 2030. Om dit doel te realiseren zijn er verschillende projecten, bijeenkomsten en initiatieven die bij moeten dragen aan het behalen van dit doel.

De Provincie en hun partners vormen samen Het Bodemnetwerk. Het Bodemnetwerk brengt mensen en kennis over bodem en water samen. Doel is het verbeteren van het welzijn en de omgeving van mensen, het bevorderen van het bedrijfsrendement en het herstellen van de natuur. We hebben mensen nodig die problemen in de bodem onderzoeken en nieuwe oplossingen ontwikkelen: Soil Innovators. Daarom gaan we investeren in bodemonderwijs. Er gebeurt al heel veel, maar het moet meer gestructureerd, sterker en vanzelfsprekender. Het onderwijsnetwerk Duurzaam Bodembeheer staat hier voor aan de lat. HAS Hogeschool is onder andere een partner van Het Bodemnetwerk. Verschillende studenten zijn bezig met onderzoeken en projecten voor onze bodem.

Een groene Hbo

HAS Hogeschool is een school die ondernemers, adviseurs en andere kennisexperts opleidt op het gebied van Agrofood/Groene leefomgeving. Verschillende studenten zijn bezig met onderzoeksvragen voor de verbetering van de bodemkwaliteit in Zuid-Nederland. Vanuit DAB werken studenten mee aan het programma Fabulous Farmers en het project Bodem Up van ZLTO, een onderzoek naar het hergebruik van groene reststromen bij CZAV en aan de ontwikkeling van bodemkwaliteitstools voor de telers van Farm Frites.

HAS participeert ook in het programma Vitale Bodem van de Provincie Noord-Brabant. Binnen dit programma benadert de Provincie met hun Bodemcafés vooral agrariërs. Ook ontwikkelt de HAS samen met de Provincie een Verticale Bodemleerlijn, zodat op alle onderwijsniveaus aandacht komt voor een gezonde bodem.

Naast het onderwijsnetwerk, zijn de bijeenkomsten in de regio’s erg van belang. Tijdens deze bijeenkomsten leren organisaties meer over het beheer richting een Vitale Bodem. Hoe behalen we gezamenlijk ons doel? Hoe kan de industrie daaraan bijdragen en wat is daar voor nodig?

Delta Agrifood Business als locatie

De aankomende bijeenkomsten van de regio West- Brabant zijn in Delta Agrifood Business. DAB heeft de ambitie om de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijs te versterken. Naast ontmoetingsplaats dient DAB ook als opleidingscentrum, onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit. DAB werkt nauw samen met HAS Hogeschool en de industrie (strategische partners) om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren in de Zuidwestelijke Delta. Hun doelstelling past helemaal binnen de doelstelling van het programma Vitale Bodem.

Vanwege het Coronavirus waren we genoodzaakt om de eerste bijeenkomst uit te stellen. Inmiddels zijn we druk bezig met het voorbereiden van de eerste bijeenkomst voor de regio West-Brabant. Deze bijeenkomst vindt begin november plaats. Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor de exacte datum van de bijeenkomst.

Klik hier voor meer informatie over het programma Vitale Bodem in Noord-Brabant.