Een Bodemlab in DAB

Een gezonde bodem en duidelijk inzicht in de bodemkwaliteit is van belang voor de gezondheid van de samenleving, agrarische sector en de economie. Binnen het Bodemproject in Delta Agrifood Business ( DAB) lopen diverse ontwikkelingslijnen. In een vorige blog hadden we het al over programma Vitale Bodem. Een andere lijn binnen het thema Bodem, is het opzetten van een Bodemlab.

Een Bodemlab is een laboratorium waar basisanalyses van grond, grondwater en compost uitgevoerd kunnen worden door studenten. Het meten van de kwaliteit van bodem en bodemverbeteraars is nodig om beheersmaatregelen te toetsen en te optimaliseren. Tools voor het meten van bodemkwaliteit bestaan uit veldwaarnemingen, algemene kaartinformatie, teeltplannen en bodemanalyses. Het meten van bodemkwaliteit dient afgestemd te zijn op lokale omstandigheden en eigenlijk per seizoen te worden uitgevoerd. De tools dienen eenvoudig en goedkoop te zijn en de monitoring langdurig worden herhaald. Zowel leerlingen, studenten als agrariërs hebben kennis nodig over het in praktijk brengen van deze verbetercyclus.

DAB heeft de ambitie om samen met het bedrijfsleven en verschillende kennisinstellingen een Bodemlab te realiseren. Dit Bodemlab is voor vele andere organisaties in de Zuidwestelijke Delta interessant. Het lab brengt onderwijs en onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven en de overheid samen. De studenten leren zo gedurende hun opdracht.

Op donderdag 25 juni vond op DAB een  plaats tussen verschillende bedrijven en kennisinstellingen over de inrichting van het Bodemlab. Tijdens deze sessie zijn Lamb Weston/Meijer, CZAV, Protix, Farm Frites, ZLTO, Rijk Zwaan, GOVA en VARTA in gesprek gegaan met CURIO, SCALDA en HAS Hogeschool. In dit gesprek kwam onder andere aan bod waarom een bedrijf zou willen aansluiten bij het Bodemlab. Aan welke onderzoeksvragen kunnen de studenten van de kennisinstellingen gaan werken? Hoe willen de bedrijven bijdragen aan het Bodemlab? Per bedrijf was het antwoord en de behoefte anders. Door dit in kaart te brengen, kan het Bodemlab ingericht worden, aansluitend op de wensen en benodigdheden.

De wens is dat begin volgend schooljaar het lab wordt ingericht. Op dit moment zijn acquisiteurs van de kennisinstellingen bezig met het concreet werven van onderzoeken op het gebied van bodemkwaliteit, waarbinnen ook bodemanalyses kunnen worden uitgevoerd in het nieuwe DAB Bodemlab.