Een Kennisloket in Delta Agrifood Business

Vanaf september beschikt Delta Agrifood Business (DAB) over een Kennisloket. Het Kennisloket is het loket waar agrifoodbedrijven kunnen aankloppen voor eerstelijns informatie over de dienstverlening van de onderwijsinstellingen en stageplekken/afstudeeropdrachten gekoppeld kunnen worden. Regio West-Brabant ondersteunt deze ontwikkeling met een subsidie van €50.000,-.

DAB heeft de ambitie om samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen in de agrifoodsector te stimuleren en te faciliteren. Delta Agrifood Business heeft daarbij als belangrijk doel om bij te dragen aan de blijvende toestroom van (jong) talent naar de sector en met name binnen de Zuidwestelijke Delta. Om deze ambitie te realiseren, hebben de partners Curio, HAS Hogeschool en REWIN met het bedrijfsleven besloten om een Kennisloket in DAB in te richten.

Het Kennisloket wordt een fysiek en digitaal loket vanuit het gebouw van Delta Agrifood Business. Bedrijven kunnen er terecht voor vragen over stagiaires, afstudeerders, ondersteuning bij onderzoek en ondersteuning bij innovatie. Daarnaast kunnen deze bedrijven bij het loket terecht voor het melden van afstudeeropdrachten. Het Kennisloket biedt daarmee voor het bedrijfsleven een specifiek, op de agrifoodsector gerichte, toegang tot een uniek cluster van onderwijsinstellingen op MBO en HBO niveau. Daartegenover kunnen medewerkers uit het onderwijs en studenten aankloppen met onder andere vragen over beschikbare stageplekken, onderzoeksopdrachten, colleges, excursies, et cetera.

Studenten, bedrijven of andere instellingen kunnen het Kennisloket fysiek, digitaal of telefonisch benaderen. De informatie die wordt verstrekt, kan heel divers zijn. REWIN koppelt haar netwerk aan het Kennisloket en helpt bij het vinden van oplossingen voor innovatieprojecten die via het loket binnenkomen. Daarnaast worden bedrijven vanuit het Kennisloket ook actief benaderd.

De inrichting van het kennisloket vindt momenteel plaats en zal vanaf het nieuwe schooljaar operationeel zijn.