Voor het eerst Workshop zout- en suikerverlaging voor de foodsector in DAB

HAS Hogeschool houdt op donderdag 4 maart 2021 voor de eerste keer in het Delta Agrifood Business de workshop Zout- en Suikerverlaging voor de foodsector. Het is een nieuwe stap in de samenwerking tussen HAS Hogeschool en het werkveld in de Zuidwestelijke Delta.

Herformulering van voedingsproducten is al een tijdje een hot item, zeker als het gaat om zout- en suikerverlaging. Steeds meer bedrijven werken eraan. HAS Hogeschool wil een gezondere productsamenstelling graag bevorderen en deze workshop draagt actief bij aan het verspreiden van kennis op dit gebied. De workshop is interessant voor iedereen die te maken heeft met zout- en suikerverlaging in producten, zoals productontwikkelaars, category managers, voedingskundigen en marketeers.

Steeds meer behoefte aan zout- en suikerverlaging
“Bedrijven zijn steeds intensiever bezig met herformulering van hun producten”, zegt Gerlinde van Santen, adviseur bij HAS Hogeschool. Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM blijkt dat nog niet alle doelen uit het Nationaal Preventieakkoord behaald zijn. Het percentage mensen met overgewicht en obesitas moet voor 2040 terug worden gebracht van 50.2 procent naar 38 procent. Naast de stimulans van de overheid voor gezondere productsamenstellingen, vraagt ook de consument steeds vaker naar gezondere producten, met minder of geen suiker en zout.

Niet eenvoudig
Gerlinde: “Het blijkt echter in de praktijk vaak niet eenvoudig om de hoeveelheden zout en suiker echt significant te verlagen. De kwaliteit, smaak en de houdbaarheid van de gezondere producten moet hetzelfde blijven. Bij het aanpassen van de receptuur komen echter vaak allerlei problemen naar boven. In deze workshop krijgen cursisten daarom zowel theoretische als praktische informatie over de (on)mogelijkheden van zout- en suikervervanging.”

Met regelmaat workshops
HAS Hogeschool houdt de workshop Zout- en Suikerverlaging voor de foodsector in maart 2021 voor de 5e keer. Als HAS Hogeschool organiseert met regelmaat workshops die inspelen op actuele trends en ontwikkelingen in de sector. Zo ontwikkelen we momenteel de workshop Plantaardige Eiwitten. Naar verwachting is de workshop in het voorjaar van 2021 gereed.

Meer weten over de cursus en aanmelden, klik hier.