Innoverende inspiratiesessie Vitale Bodem

Op donderdag 17 september is de eerste inspiratiesessie over Vitale Bodem in Delta Agrifood Business (DAB) gehouden. Vitale Bodem is een programma van de Provincie Noord-Brabant. DAB en HAS Hogeschool zijn als partners aangesloten bij dit programma. De Provincie Noord- Brabant stimuleert samen met partners de ontwikkeling naar een Vitale Bodem en streeft naar een Vitale Bodem in 2030. Lees meer over Vitale Bodem in een vorige blog: https://bit.ly/2Yub26g

HAS Hogeschool lector Judith van de Mortel legde, onder leiding van Veerle Slegers van de Provincie Noord-Brabant, een goede basis voor een toekomstig Kenniscentrum in Delta Agrifood Business. In samenwerking met CZAV, Lamb Weston Meijer, Gova, ZLTO, Farm Frties, Curio, ROC Scalda, HAS Hogeschool, Helicon Opleidingen en REWIN West-Brabant wordt op korte termijn dit Kenniscentrum verder vorm gegeven.

Deze inspirerende, hoopgevende en motiverende sessie is een mooie voorbereiding van de praktijkgerichte bijeenkomst medio november*, waar we het Kenniscentrum Bodem gaan concretiseren. Houd de website in de gaten voor verder ontwikkelingen!

Bekijk de presentatie van Judith van de Mortel hier!

*In verband met Corona staat er voor nu nog geen datum vast. We hopen dat we in november de bijeenkomst kunnen organiseren, maar dit hangt af van de ontwikkeling rondom het Coronavirus.