Vacature HAS Hogeschool: Lector Voedselproductie in een Circulaire Economie

HAS Hogeschool is op zoek naar een lector Voedselproductie in een Circulaire Economie. 

Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie van HAS Hogeschool is een vervolg op het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector. Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Het doel van het lectoraat is bedrijven in de Agrifoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen. De lector werkt nauw samen met de 2 lectoren kringlooplandbouw bij de Hogeschool Aeres en Hogeschool van Hall Larenstein aan de opdracht om – in door het ministerie van LNV aangewezen experimenteerruimten – projecten gericht op circulariteit met een integrale aanpak te begeleiden. Het lectoraat van HAS hogeschool is daarbij met name gericht op samenwerken aan actuele duurzaamheidsvraagstukken in proeftuinen in de Zuidelijke provincies – vooralsnog AgroProeftuin de Peel, Agrifood Capital Innoveert, Food Tech Brainport Helmond, Brightland Campus Greenport Venlo en de Zuidwestelijke Delta – en zal door kennisdeling en inzet van expertise ook bijdragen in de andere aangewezen experimenteerruimten.

De lector stuurt een onderzoeksgroep van ca. 6 docent-onderzoekers aan en legt verantwoording af aan de directie van het cluster Food & Industrie (bestaande uit de opleidingen Milieukunde, Food Innovation en Voedingsmiddelentechnologie). Binnen elke lectoraatsopdracht van HAS hogeschool vallen expliciet de volgende verantwoordelijkheden toe aan de lector:

  • Initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen een samenhangend, relevant, uitdagend en herkenbaar onderzoeksprogramma;
  • Versterken van de externe oriëntatie door samenwerking met het werkveld;
  • Bijdragen aan onderwijsvernieuwing;
  • Professionaliseren van docenten;
  • Versterken van kennisontwikkeling en kenniscirculatie zowel in het onderwijs als het werkveld.

Lees hier meer informatie over deze vacature en de sollicitatieprocedure.

Reageren op deze vacature kan tot maandag 23 november.