Bedrijfsleven en beroepsonderwijs ondersteunen Delta Agrifood Business

Het bedrijfsleven en beroepsonderwijs gaan het Delta Agrifood Business (DAB) structureel en inhoudelijk ondersteunen. Het bedrijfsleven participeert ook in financiële zin. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen DAB en haar strategische partners getekend. De partners leveren de komende vijf jaar een financiële bijdrage aan de verdere ontwikkeling van DAB en de agrifoodsector in de Zuidwestelijke Delta.

De samenwerkingspartners zijn: Cosun, Curio, CZAV, HAS Hogeschool, Lamb Weston Meijer, Rabobank, REWIN, Rijk Zwaan en ZLTO. Zij onderkennen het belang van innovatie en vernieuwing op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, duurzame energie en biodiversiteit. Gezamenlijk gaan zij werken aan de ontwikkelingen voor de agrifoodsector in de regio. Om zo jong talent in de regio aan te trekken.

Zowel de bedrijven als het onderwijs zien meerwaarde in Delta Agrifood Business. Aanvullend op hun eigen ontwikkelingen zien zij meerwaarde in de samenwerking en gezamenlijke inspanning om agrifood nog beter op de kaart te zetten.

“Wij zien het DAB als complementair aan het door Cosun geïnitieerde Green Protein Excellence Center (GPEC) dat kennis en faciliteiten ontsluit voor opschaling. Het DAB biedt startups en studenten juist bij de aanvang een laagdrempelige toegang tot expertise en faciliteiten.”, aldus Frank van Noord, VP Cosun Innovation. Anton Godschalk van Lamb Weston Meijer, ziet vooral de meerwaarde door de samenwerking van verschillende bedrijven in één centrum. “Juist door elkaars werelden te kennen kun je tot oplossingen komen, waar je eerder niet aan gedacht zou hebben.” “Het DAB heeft daarnaast ook een belangrijke functie als schakelpunt tussen Brabant en Zeeland”, zegt Antoon van Vugt van CZAV, “De twee provincies kunnen op het gebied van agrifood nog beter samenwerken. En daar kan DAB zeker een rol in vervullen.”

DAB is een open innovatie-en expertisecentrum op het gebied van plantaardige agrifood van bedrijfsleven en beroepsonderwijs in Bergen op Zoom. DAB, dient daarbij als ontmoetingsplaats, opleidingscentrum, en onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit. Het gebouw beschikt over een aantal specifieke voorzieningen zoals projectruimtes, laboratoria, klimaatkassen en laboratoriumfaciliteiten. De focus ligt op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a. 3D-printing) en op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen. Er wordt gewerkt aan vernieuwingen van de manier waarop voedsel, grond- en hulpstoffen verbouwd, geteeld en bewerkt wordt.

Na eerder al hun commitment te hebben uitgesproken, gaat het bedrijfsleven en onderwijs nu dus steviger het DAB ondersteunen. Hierdoor ontstaat vanuit Bergen op Zoom een Agrifoodcentrum dat nadrukkelijk zijn rol zal spelen in de Zuidwestelijke Delta.