Het Practoraat van Curio

Het Practoraat Agrofood & Biobased van Curio is volop in ontwikkeling en operationeel vanuit Delta Agrifood Business. Onder begeleiding van de practor werken docenten, studenten en experts gezamenlijk aan praktijkgerichte (onderzoeks)vraagstukken van bedrijven of instellingen.

Een practoraat is een onderzoeksgroep binnen een mbo-onderwijsinstelling rond een bepaald thema, en is ontwikkeld naar analogie van een lectoraat op het hbo. Binnen het gekozen thema werken docenten en studenten in multidisciplinaire projecten aan het verhogen van hun onderzoekende vaardigheden. Dit houdt in dat zowel studenten van de agrofood opleidingen als de techniekopleidingen ingezet worden voor de vraagstukken. In een aantal projecten werkt Curio onder andere samen met lectoraten van HAS Hogeschool aan onderzoek op regionale thema’s, zoals het verwaarden van agrifood– reststromen, gezonde bodem, eiwittransitie of voedselverspilling.

Om studenten goed op te leiden voor deze branche werken we met zoveel mogelijk praktijkgerichte onderzoeken van bedrijven of instellingen. Op dit moment zijn er onder andere studenten bezig met onderzoek naar de houdbaarheid van basilicum en het testen van de diverse aardappelrassen. Zowel teeltaspecten als verpakkingsconcepten spelen daarbij een rol. Ook zijn diverse opleidingen betrokken bij het ontwerpen van een innovatief stadspark voor agrofood en duurzame technologie. Om meer studenten aan de slag te laten gaan met praktijkgerichte vraagstukken, zijn er bedrijven of instellingen nodig die deze kunnen aanleveren.

Onze studenten gaan voor u aan de slag met het uitwerken en onderzoeken van deze vraagstukken. U krijgt vervolgens de resultaten en het antwoord op uw vraagstuk. Een win-win situatie!

Heeft u interesse en een vraagstuk klaarliggen? Neem dan contact op met practor Leon Joore via L.joore@curio.nl