HAS Hogeschool organiseert cursussen en bedrijfsopleidingen voor beroepsprofessionals!

HAS Hogeschool organiseert diverse (online) cursussen en beroepsopleidingen voor beroepsprofessionals. Een aantal vind je hieronder.

Cursusaanbod stikstof – HAS Hogeschool
Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het omvat diverse masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar stalmaatregelen, mesttoepassingen, voer, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement/verdienmodellen. Lees hier meer informatie.

Ondernemen in de akkerbouw in 2030
Op weg naar nieuw perspectief. De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet of verwerking? Hoe vinden en binden we mogelijke samenwerkingspartners? Hoe past het bedrijf in nieuwe leveranciers-relaties, in een regionale en (inter)nationale context? En hoe beheers je risico’s op het bedrijf door bijvoorbeeld schade door droogte? Alleen het hebben van ‘groene vingers’ is allang niet meer voldoende: zonder visie, perspectief en leiderschap geen succes. In deze cursus ondernemen in de akkerbouw in 2030 zet je samen met collega’s de eerste stappen op weg met nieuw perspectief….! Je leert alles om een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf te creëren. Meer informatie? Klik hier.

Online cursus sturen met data
Datagestuurd werken: het is een prachtig begrip. In het huidige digitale tijdperk doet dit denken aan: big data, machine learning, data science, business intelligence, monitoring, etc. Een mooi, zich sterk ontwikkelende technologie. Maar wat hebben wij daaraan in ons werk? Hoe kunnen we data inzetten voor de ontwikkeling van ons beleid en onze besluitvorming? Hoe wordt data omgezet naar informatie, zodat we de goede onderbouwing hebben voor ons beleid en uitvoering? Hoe kunnen we complexe maatschappelijke vraagstukken met datasturing inzichtelijk maken? En welke mensen, kennis, vaardigheden en houding zijn hiervoor nodig om innovatie te realiseren? Lees hier meer.

Leerlijn Ondernemen met natuur voor pachters van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

Inleiding:           Beheer Natuurgrasland
Niveau 1:           Ondernemen met natuur
Niveau 2:           Professioneel ondernemen met natuur
Niveau 3:           Zelfstandig professioneel natuurondernemer

Cursus natuur-inclusief ondernemen voor boer en tuinder
Ben jij boer of tuinder in Brabant en speel je met het idee om ‘door te schakelen’ naar een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering? Of je wil een reeds bestaand initiatief succesvol verder brengen, maar zoek je nog naar welke vorm voor jou het beste werkt? Neem dan deel aan de cursus Natuur-inclusief Ondernemen van HAS Hogeschool, geïnitieerd door de Provincie Noord Brabant. Lees hier meer!

Klik hier voor meer (online) cursussen en bedrijfsopleidingen!