Het Green Proteïn Excellence Center (GPEC) ondersteunt bedrijven in de plantaardige eiwitten

HAS Hogeschool is sinds afgelopen najaar samenwerkingspartner van het Green Proteïn Excellence Center (GPEC). Het GPEC is een open innovatieplatform gericht op de plantaardige eiwittransitie en gevestigd in West-Brabant. Aanjager van het platform is Royal Cosun, andere partners zijn The Protein Brewery, BioscienZ en de Rabobank. De afgelopen maanden deden 2 studenten Voedings-middelentechnologie en Food Innovation vanuit het GPEC onderzoek naar de fermentatie van plantaardige grondstoffen.

“Het GPEC is ontstaan vanuit de drijfveer om alle mensen ook in de toekomst te kunnen blijven voeden. Met de juiste voeding: onder meer plantaardige eiwitten. En dat op zo’n manier dat bedrijven er tevens geld mee kunnen verdienen”, vertelt Petra Koenders. Zij is in opdracht van Royal Cosun actief voor het GPEC. “Het GPEC richt zich daarbij specifiek op de vraag welke planten of reststromen eiwitten kunnen leveren, maar ook hoe we die eiwitten eruit kunnen halen en hoe deze technologie op te schalen is.”

INSTRUMENT OM EIWITTRANSITIE TE VERSNELLEN

Het GPEC is geen fysiek centrum. Petra: “Het GPEC is een instrument om de eiwittransitie te versnellen, gestimuleerd door de Regio Deal Midden- en West-Brabant en met Royal Cosun als drijvende kracht. Bij het GPEC kloppen vooral mkb-bedrijven aan met vraagstukken op het gebied van opschaling. Het GPEC ondersteunt ze daarin met praktijkgericht onderzoek en stelt de labs van haar partners ter beschikking. Het GPEC heeft zelf geen financieringsmogelijkheden maar via de partners wel een groot netwerk dat actief ingezet wordt om concrete resultaten te boeken en nieuwe inzichten op te doen.”

STRATEGISCHE RELATIE

HAS Hogeschool vindt het belangrijk in een samenwerkingsverband als het GPEC te participeren. Onder meer het lectoraat Eiwittransitie in Voeding van lector Fred van de Velde is erbij betrokken. “De HAS heeft een jarenlange strategische relatie met onder meer Royal Cosun en vormt een onderdeel van de wens van het bedrijfsleven in de regio Zuidwestelijke Delta om hbo-studenten te betrekken bij regionale ontwikkelingen”, zegt Fred van de Velde. “Binnen het GPEC krijgen bedrijven én studenten de kans om samen te werken aan allerlei projecten op het gebied van plantaardige eiwitbronnen.”

TOEKOMSTIGE PROFESSIONALS

“De ontwikkeling van human capital is onmisbaar willen we de eiwittransitie echt kunnen doorzetten”, vult Petra aan. “Onderwijsinstellingen als HAS Hogeschool spelen een belangrijke rol als leverancier van toekomstige professionals op het gebied van het kweken van plantaardige eiwitten, maar ook voor het naar de markt brengen ervan. Daarnaast brengen onderwijsinstellingen expertise in waarmee ze praktijkonderzoek naar een hoger niveau tillen.”

FERMENTATIE PLANTPROTEÏNEN

Een voorbeeld van een project waarin studenten en werkveld samenwerken is het afstudeeronderzoek dat 2 studenten Voedingsmiddelentechnologie en Food Innovation – Charlotte Scheer en Linda van Hooft – de afgelopen maanden deden naar de fermentatie van plantaardige grondstoffen. Ze onderzochten in opdracht van Royal Cosun het gebruik van de Lactic Acid Bacteria (LAB) in gefermenteerde plantproteïnen zoals yoghurtachtige producten en de positieve effecten van fermentatie op textuur, smaak en stabiliteit. In het najaar start een nieuwe afstudeeronderzoek met de The Protein Brewery gericht op productontwikkeling. Ook wordt het GPEC als opdrachtgever ingezet in een van de derdejaars minors van HAS Hogeschool.