HAS Hogeschool studenten zetten teeltregistratiesysteem op voor duurzaam akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA

Het akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA uit Ooltgensplaat in de Zuidwestelijke Delta wil in 2022 één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Nederland zijn. Vier studenten van HAS Hogeschool bogen zich de afgelopen maanden voor hun afstudeeropdracht over de uitdagingen die deze omschakeling met zich meebrengt. Ze zetten een teeltregistratiesysteem op en gaven daarnaast advies over mogelijke afzetkanalen voor het bedrijf binnen de korte keten.

Al 6 generaties lang boert de familie Mosselman op het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. De huidige eigenaar Cornelis Mosselman vroeg zich – geïnspireerd door zijn kinderen – steeds vaker af of er nog wel toekomst zit in een regulier akkerbouwbedrijf. Hij concludeerde dat er wat moest veranderen en in 2018 gooide hij het roer radicaal om.

RUIMTE VOOR HET BODEMLEVEN

Het bedrijf kreeg de nieuwe naam BI-JOVIRA en werkt volledig biologisch, waarbij het bodemleven veel ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Er wordt geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt en daarnaast wordt de grond zo min mogelijk bewerkt. Ook rijden de medewerkers van BI-JOVIRA niet meer met zware machines op de akkers, maar op permanente rijpaden. En tot slot maken ze op de 50 hectare die het bedrijf telt gebruik van strokenteelt: op 8 smalle stroken van 3 meter breed, staan 8 verschillende gewassen.

UITDAGINGEN AANPAKKEN

Deze omschakeling brengt behoorlijk wat uitdagingen met zich mee. Martijn, Roy, Glenn en Jeroen studeren alle vier aan HAS Hogeschool (Tuinbouw en akkerbouw en Bedrijfskunde en agri-foodbusiness) en bogen zich vanaf half februari voor hun afstudeeropdracht over deze uitdagingen. Ze selecteerden er 2 en werkten die verder uit. In een paar maanden tijd zetten ze een compleet teeltregistratiesysteem op en daarnaast gaven ze advies over mogelijke afzetkanalen voor het bedrijf binnen de korte keten, denk aan een pick-up point en zelfoogstdagen.

KOSTPRIJS BEPALEN

“Eén van de uitdagingen van het bedrijf is het bepalen van de kostprijs voor de producten”, vertellen de studenten. “Door alles rondom de teelt te registreren, krijg je inzicht in welke handelingen er nodig zijn om een eindproduct te krijgen en kun je bepalen wat de kostprijs is. Voor die registratie heb je een systeem nodig en dat systeem hebben we ontwikkeld en ingevoerd.”

OPDRACHT ZEER GEDEGEN UITGEVOERD

Half april was het teeltregistgratiesysteem operationeel. Corinda van Dis werkt bij BI-JOVIRA en vindt dit een mooie prestatie. “De studenten hebben de opdracht zeer gedegen uitgevoerd en een compleet systeem opgeleverd waar we nu mee werken. Een resultaat waar ze trots op mogen zijn.” De studenten leerden er zelf ook veel van geven ze aan. “Strokenteelt is een heel andere manier van werken waarbij je je grenzen leert verleggen. Het was interessant om dit echt in de praktijk te ervaren hoe deze teelt werkt en wat ervoor nodig is.”

DIRECT CONTACT CONSUMENT

Het advies dat de studenten gaven over de mogelijke afzetkanalen voor de biologische producten van BI-JOVIRA was van een andere orde. “We deden hiervoor onder meer een literatuuronderzoek naar trends en afzetcijfers op de biologische markt”, leggen de studenten uit. “BI-JOVIRA wil graag vaker direct contact met de consument en zoekt naar mogelijkheden binnen de korte keten. Op basis van ons onderzoek werkten we op papier enkele ideeën uit zoals een pick-up point op het eigen terrein en zelfoogstdagen waarbij consumenten hun eigen groente kunnen komen oogsten.” Corinda: “Interessante ideeën die we de komende tijd verder gaan onderzoeken.”