Persbericht: Powering AgriFood: de rol van voedselproductie in het energiesysteem

Op 24 november wordt vanuit Delta Agrifood Business de kick-off gehouden van het tweejarig onderzoeksproject ‘Powering Agrifood’ onder leiding van Professor Aravind PV van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het onderzoek met projectpartners uit energie- en agrarische industrie en kennisinstellingen richt zich op het energiesysteem in de agrarische en voedselverwerkingsindustrie. Doordat de sector van zichzelf hoog-innovatief is, zal er op het gebied van energie-efficiency en toepassing van nieuwe technologie veel te winnen zijn, zo is de verwachting.

Het project start op 1 december en volgt twee sporen. Enerzijds wordt gekeken naar hoe de boeren, coöperaties en verwerkingsbedrijven zelf impact kunnen hebben op lokale of regionale energiesystemen. De verschillende energiestromen (biomassa, zonne- en windenergie) die beschikbaar én nodig zijn bieden unieke kansen voor de zelfvoorziening of flexibiliteit van het energiesysteem binnen de sector – denk aan warmte, stroom, brandstof voor landbouwvoertuigen en transport. Daarnaast wordt de inzet en potentie van innovatieve energietechnieken in het productieproces onderzocht.

Het einddoel van het onderzoeksteam is te weten te komen hoe moderne technologie (economisch) succesvol kan worden ingezet om toegang tot schone energie te verlenen aan boerencoöperaties en agro-industriële bedrijven wereldwijd.

Dit project, mede vanuit Delta Agrifood Business, versterkt de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en stimuleert innovatie. Belangrijke projectpartners zijn: EBN, GasTerra, Gasunie, NAM, Royal Cosun, Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Delta Agrifood Business, Biosfera foundation, iRCB Ltd., Technische Universiteit Delft, Rijksuniversiteit Groningen en AVANS Hogeschool en New Energy Coalition.

Over New Energy Coalition:

New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de energietransitie voor een duurzame toekomst. De organisatie verbindt kennis, markt en beleid. New Energy Coalition is geworteld in Noord-Nederland, waar van oudsher een schat aan energiekennis is geconcentreerd, en waar een sterke energie-infrastructuur is. Vanuit die kennispositie werkt de coalitie aan energie-innovaties, -onderzoek en -onderwijs. De regio als proeftuin, met (inter)nationale reikwijdte.