Algae Holland

Dé leverancier van micro-algen

Micro-algen zijn eencellige microscopisch kleine plantjes die groeien in waterig milieu. Voor de groei maken ze gebruik van (zon)licht en voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium en andere sporenelementen. Voor hun groei zetten ze water en CO₂ om in hoofdzakelijk vetten en eiwitten. Dit proces kan sterk worden gestuurd met aanpassingen in de teeltomstandigheden. Vanwege de hoge gehaltes aan vetten en eiwit kunnen algen een zeer belangrijke bron vormen in de toekomstige voorziening voedselvoorziening.

Ontwikkelingen


De voortgaande biotechnologische ontwikkelingen leveren steeds verdergaande specifieke toepassingen in het voedingspatroon ter verbetering van de volksgezondheid en het dierenwelzijn.

Algenproductie neemt toe in NL (EU) en grootschalige productie is realistisch! Ontwikkeling van nieuwe stammen en species gaat verder. Verdere ontwikkeling in teelttechnieken werkt kostprijsverlagend.Het gebruik van algen in voeding is duurzaam. De milieubelasting kan fors worden teruggebracht vanwege:

  • Hoge productiecapaciteit waardoor er sprake is van een kleine ecologische footprint*

  • Geen vervoer over lange afstanden

  • We kunnen sturen op de samenstelling (zoals EPA en DHA vetzuren)

  • Minder belasting van de visstand vanwege een goed alternatief voor Omega 3 en 6 vetzuren