CZAV

Nauw betrokken

CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in het zuiden en westen van Nederland. CZAV stelt haar leden in staat om hun ambities waar te maken, door een meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement.
Dit bereiken we door:

  • het leveren van de best mogelijke advisering, producten en diensten in een optimale prijs-kwaliteitsverhouding

  • het leveren van continuïteit in advisering, producten en diensten

  • nauw betrokken te zijn bij de bedrijven en de leden

  • het deelnemen in bedrijven die ten dienste staan aan CZAV


CZAV heeft deskundige en betrokken medewerkers in dienst, die op duurzame wijze zorgen voor een optimaal rendement bij de leden en een financieel gezond CZAV.

In het groeiende aantal regels en wetten, kwaliteitseisen, certificeringen en voortgaande technologie, zou je bijna door de bomen het bos niet meer zien. CZAV volgt de ontwikkelingen in de landbouw op de voet. We zoeken met je mee naar een werkbare vertaling ervan bij jou op het bedrijf.

We ondersteunen bij de noodzaak voor verduurzaming van de landbouw en de juiste mate van aandacht voor bodem en teelt. We zien de waarde in van een verantwoorde werkwijze in de landbouw om nu én in de toekomst gezond voedsel te produceren en af te kunnen zetten tegen renderende prijzen. Door onze ervaring, uitgebreide kennisnetwerk en eigen onderzoek weten we waar we over praten. En daar adviseren we je graag over; onafhankelijk en met jouw bedrijfsrendement centraal.