Royal Cosun

Agro-industrieel concern

Royal Cosun is een agro-industrieel concern en stevig geworteld in de primaire sector. De bedrijven die tot Cosun behoren zijn Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ en Cosun Biobased Products. Ze maken ingrediënten en producten voor voeding die hun weg vinden naar de levensmiddelenindustrie, foodservice en retail. En in toenemende mate ook componenten voor non-food toepassingen.De ambitie is de grondstof zoveel mogelijk te benutten; dat is goed voor het milieu, het rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. Zo leveren onze bedrijven ook producten aan de veevoedersector en worden restproducten gebruikt voor biogasproductie.Royal Cosun werd bijna 120 jaar geleden opgericht door Nederlandse suikerbietentelers die zich verenigden in een coöperatie. De coöperatie telt rond de 8.800 leden c.q. aandeelhouders en is uitgegroeid tot een onderneming met zo’n 3.900 medewerkers [in FTE] en een concernomzet van circa € 2 miljard per jaar.

COSUN haalt energie uit planten


Planten zetten zonlicht om in energie. Die slaan ze op in de vorm van voedingsstoffen zoals suikers. Die waardevolle componenten worden in onze producten en ingrediënten benut. Maar daarbij blijft het niet; er zitten nog veel meer nuttige stoffen in planten.

Een voorbeeld: Suiker Unie verwerkt suikerbieten tot

  • kristalsuiker voor menselijke consumptie

  • de vezels die overblijven (pulp) worden verkocht als veevoer

  • de melasse wordt toegepast om gist of alcohol te maken

  • de meegevoerde aarde gaat terug naar de akker of naar op te hogen terreinen

  • de neergeslagen zouten en mineralen gaan terug als bodemverbeteraar

  • het gezuiverde water kan worden benut in het eigen productieproces of om planten in kassen van vocht te voorzien

  • wat aan organische resten overblijft kan worden vergist tot biogas.


En nog veel meer ….

Voor groente en fruit, cichorei en aardappelen is het proces vergelijkbaar maar de componenten zijn uiteraard verschillend. Cosun onderzoekt of er nog andere waardevolle bestanddelen zijn te winnen uit onze grondstoffen. Wij spannen ons in om o.a. fosfaat terug te winnen waardoor deze stof kan worden hergebruikt. Dit betekent minder mest in het milieu, minder afval en schoner water.