Brabantse Wal

Samenwerking en regie

De Streekorganisatie is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal overheden, maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting De Brabantse Wal, en ondernemers. Zij werken samen aan het versterken van de kernkwaliteiten van provinciaal landschap de Brabantse Wal en het stimuleren van de sociaaleconomische ontwikkeling. Door samenwerking en regie brengt de streekorganisatie de Brabantse Wal als provinciaal landschap onder de aandacht van bewoners, consumenten, ondernemers, recreanten en toeristen. Om de streek een eigen identiteit te geven, heeft de streekorganisatie het Streekmerk Brabantse Wal ontwikkeld. Publiekstrekker is de Brabantse Waldag die elk jaar in een andere gemeente op de Brabantse Wal georganiseerd wordt.