VARTA

"Laat de REST maar aan ons over"

Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw, oftewel VARTA, houdt zich bezig met onderzoek naar planten. Bij iedere teelt is er een deel dat nu afgevoerd of gecomposteerd wordt, dit kan gaan om onderste stengelstukken of afgekeurde bloemen en planten. Met deze reststromen is nog veel meer mogelijk, op allerlei gebieden.
Zo onderzoekt VARTA of er bijvoorbeeld olie, kleurstof of vezels gewonnen kunnen worden op laboratoriumschaal, met het oog op opschaling. Met deze gewonnen grondstoffen worden productsamples gemaakt om daarna met de kweker te kijken naar de mogelijkheden om dit naar een volwaardig product te tillen. Dit kan in de richting van onder andere cosmetica, voeding of papier zijn. VARTA werkt mee in de uitdagingen en mogelijkheden van opschalen. Al het onderzoek heeft de focus op een marktintroductie.Op dit moment is VARTA samen met studenten van CURIO bezig met onderzoeken in het weefselkweeklab in Delta Agrifood Business. Hier zijn ze bezig met het optimaliseren van het stekken van laurier. Het doel is om laurieren jaarrond te kunnen vermeerderen via weefselkweek.

Foto’s gemaakt door fotograaf Koen Mol.