ZLTO

Wij staan voor de continuïteit

Wij zijn een vereniging van ruim 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en de toekomst van onze leden. Vanuit de traditie en wortels die meer dan 120 jaar terug gaan.Dat doen we eigentijds door een combinatie van activiteiten. We opereren in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis. Zoals elke vereniging heeft ZLTO een bestuurlijke organisatie die de leden zeggenschap op en participatie in de organisatie geeft

Visie


Boeren en tuinders hebben een sleutelrol in de samenleving en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Missie


ZLTO is toonaangevend in het creëren én realiseren van perspectief voor haar leden die ondernemen in de groene ruimte door bij te dragen aan de continuïteit van de land- en tuinbouw.
Of het nu gaat om gezond en veilig voedsel, vitaliteit van het platteland of energie en klimaat.

Uitgangspunt: Boeren hebben een oplossing
Als boeren en tuinders staan we midden in de maatschappij en vervullen een sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van groene energie, van biobased materialen, van zorg, van natuurbeheer, van leefbaarheid, van biodiversiteit, van recreatie en beleving. Vanuit die veelzijdigheid is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat ‘Boeren een oplossing hebben!’ Daar zijn we trots op en daar geloven we in.