Over ons

Wie is Delta Agrifood Business?

Delta Agrifood Business (DAB) is een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van plantbased agrifood. We focussen op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a. 3D-printing) en op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen.

DAB is een huisvestingslocatie en ontmoetingsplek voor verschillende onderwijsinstellingen, startups, MKB, grotere bedrijven en overige belanghebbenden. Daarnaast heeft DAB een publieksfunctie en creëert een draagvlak voor de innovaties en transities in de agrifood business. De agrifoodsector is van een zeer grote economische waarde voor de Zuidwestelijke Delta.Het gebouw beschikt over een aantal specifieke voorzieningen zoals projectruimtes, vergaderruimtes, laboratoria, klimaatkassen en laboratoriumfaciliteiten. Met deze mogelijkheden ziet DAB volop kansen om bij te dragen aan de innovatie, R&D, ontwikkeling en opleiding in de agrifoodsector.

Delta Agrifood Business heeft als missie en ambitie om samenwerkingen aan te gaan met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. We faciliteren initiatieven vanuit het bedrijfsleven en ondersteunen via diverse onderwijsinstellingen de verschillende innovatieve ontwikkelingen. Samen vernieuwen we hierdoor de manier waarop we voedsel, grond- en hulpstoffen verbouwen, telen en bewerken. Slimmer, duurzamer en circulair.