Delta Agrifood Business

Thema's

Bedrijven, onderwijsinstellingen en startups uit de Zuidwestelijke Delta krijgen bij DAB letterlijk en figuurlijk de ruimte om bij te dragen aan plantaardige agrifood innovaties. “Samen met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen vernieuwt DAB de manier waarop we voedsel verbouwen, telen en bewerken. Wij staan ten dienste van het bedrijfsleven en organiseren ’toevalligheden’. Grote bedrijven en mkb’ers uit de regio komen bij ons met hun idee, vraagstuk of innovatie. Wij koppelen hen aan kennisinstellingen of aan startups die samen met het bedrijf onderzoeken en experimenteren. Vervolgens kan het bedrijf verder met het ontwikkelen van business. Zo levert elke samenwerkingspartner een steentje bij aan innovaties, research en development en opleidingen in de agrifoodsector.

Vanuit het bedrijfsleven zijn de volgende thema’s bepaald als aanjager van innovatie.

Duurzaam Bodembeheer

Een vitale duurzame bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie.

Food Innovation

We innoveren, creëren, inspireren en leggen verbindingen rondom de thema’s food, health en technology.

Total Use

We ontwerpen producten en managen processen om afval te vermijden en te verwijderen.

Eiwittransitie

De wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten voorzien.