Eiwittransitie

Insecten zorgen voor circulaire voedselstroom

Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking. De huidige agricultuur bereikt haar grenzen. Op dit moment importeren we bijvoorbeeld het grootste gedeelte van ons veevoer. Om in de behoefte aan eiwitten te voorzien, zijn alternatieve productiemethoden nodig. 

Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen voorzien, zullen we naast de bekende bronnen ook alternatieve, wat meer avontuurlijke, eiwitbronnen moeten gaan zoeken. De laatste decennia zijn we steeds meer vooral dierlijke producten met dierlijke eiwitten gaan eten zoals vlees, vis, ei, melk en kaas. Maar om iedereen in de toekomst te kunnen voeden is het goed om weer meer plantaardige eiwitten te gaan eten en meer variëren in eiwitten. Zo krijgen we een duurzamer eetpatroon. CZAV, een van de partners van DAB, zet in op verdere ontwikkeling van teeltkennis om telers te helpen bij de eiwittransitie en vermindering van het middelengebruik.

Agrifood

Agrifood is een breed begrip. Delta Agrifood Business legt de focus op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De Agrifood sector is van zeer groot belang voor de West-Brabantse economie, als een van de grootste, sectoren qua toegevoegde waarde, exportwaarde en werkgelegenheid. In de regio zijn vele agrifood bedrijven gevestigd die alle facetten van de markt bestrijken, zoals boeren, telers, voedselproducten, gewasveredelaars, machinebouwers en verpakkers. Een cluster met een groot innovatiepotentieel, nieuwe marktkansen en werkgelegenheid.

Andere thema's

Duurzaam Bodembeheer

Een vitale duurzame bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie.

Food Innovation

We innoveren, creëren, inspireren en leggen verbindingen rondom de thema’s food, health en technology.

Total Use

We ontwerpen producten en managen processen om afval te vermijden en te verwijderen.