Total use

Een wereld waarin afval niet bestaat.

Total use betekent ontwerpen we producten en managen processen om de hoeveelheid en de giftigheid van afval en materialen systematisch te vermijden en verwijderen, de hulpbronnen te bewaren en herstellen in plaats van te verbranden en te begraven. Total use staat voor een wereld waarin afval niet bestaat.

We richten ons met het bedrijfsleven op onderwijs, onderzoek en innovatie. We volgen een erkende hiërarchie, waarbij de voorkeur uitgaat naar het reduceren van de bron: oplossingen die het ontstaan van afval elimineren. Wanneer we het ontstaan van afval niet kunnen vermijden, is recycling of compostering de op één na beste strategie, gevolgd door energie terugwinnen. Wat we van de aarde krijgen geven we waar kan terug en wat overblijft wordt voor andere vormen van energie ingezet. De energietransitie is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan wereldwijde uitdagingen als economische en sociale ontwikkeling, voldoende voedselproductie en gezondheid. COSUN is de trekker van dit thema van DAB en werkt hierbij samen met andere bedrijven en kennisinstellingen.

Energie

In Nederland en daarbuiten zijn er ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze doelen te behalen, is duurzame energie onontbeerlijk. Maar hoe staat het met de acceptatie van deze duurzame toepassingen? Er is behoefte aan kennis over en oplossingen voor de transitie naar een CO2–arme energiehuishouding. Belangrijk daarbij is de maatschappelijke steun voor veranderingen en vernieuwingen in de energievoorziening. Hoe verlaag je werkelijke en ogenschijnlijke drempels? Hoe corrigeer je op een gerichte manier niet-wenselijke oplossingen en gedragingen? Hoe stimuleer je duurzame oplossingen. Naast slimme technische oplossingen kan het onderwijs ook bijdragen aan het creëren van draagvlak.

Food packaging

De verpakking van producten – vooral etenswaren – verlengt soms de houdbaarheid. Vaak zien producten er in de verpakking ook beter uit dan los.

Maar ook bij producten die zo’n verpakking niet nodig hebben voor de houdbaarheid stijgt het gebruik van veelal plastic verpakkingen. Al die verpakkingen belasten het milieu.

In Delta Agrifood Business onderzoeken en testen we duurzame verpakkingen die een bijdrage leveren aan de houdbaarheid of het uiterlijk van de producten. Het kan gaan om verpakkingen die gemaakt worden uit reststromen van de agrifoodsector of verpakkingen om producten uit die sector in te verpakken.

Andere thema's

Duurzaam Bodembeheer

Een vitale duurzame bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie.

Food Innovation

We innoveren, creëren, inspireren en leggen verbindingen rondom de thema’s food, health en technology.

Eiwittransitie

De wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten voorzien.